KS Radunia oświadcza, iż w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. łączna kwota prowizji oraz innych opłat wypłacona menadżerom/agentom/pośrednikom piłkarskim przez KS Radunia wynosiła 0 zł (słownie: zero złotych).