KAZIMIERZ MEJER
Prezes zarządu

HALINA GĘBIŚ
Wiceprezes Zarządu

JÓZEF GAŃSKI
Skarbnik

ŁUKASZ KNYBA
Członek Zarządu

MARCIN WYSOCKI
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

DARIUSZ MACH
Przewodniczący komisji

LESZEK SOCHACZEWSKI
Członek komisji

EUGENIUSZ MACHOLL
Członek komisji