Zarząd KS Radunia Stężyca zwołuje walne zebranie sprawozdawcze dnia 29.06.2020 godz. 19.00. W przypadku braku kworum Zarząd ustala II termin walnego zebrania 29.06.2020 godz. 19.30. Walne zebranie odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, osoby chcące uczestniczyć w zebrani proszone są o założenie maseczek ochronnych.

Prezes Zarządu Kazimierz Mejer