Zarząd KS Radunia Stężyca zwołuje walne zgromadzenie sprawozdawczo wyborcze dnia 21.05.2019 godz. 19.00. W przypadku braku kworum Zarząd ustala II termin walnego zebrania 21.05.2019 godz. 19.30.
Prezes Zarządu Eugeniusz Macholl